Services

Ipr råd­givning

Intelligent brug af IPR – Intellectual Property Rights – beskytter din forretning og giver dig og din virksomhed handlefrihed, et forspring til konkurrenterne og en stærkere markedsposition.

Patent­ansøgning

Med et patent beskytter du din idé, opfindelse eller nyskabelse. Du forhindrer andre i at udnytte din gode idé, får et solidt fundament til at søge investorer og forøger værdien af dine aktiver i din virksomhed.

Patent­strategi

En velgennemtænkt, solid og intelligent patentstrategi er et vigtigt redskab til at opnå og fastholde økonomisk succes i et internationalt og konkurrencepræget marked.

Proce­dering

Efter indlevering af din patentansøgning er der et forløb hos myndigheden, hvor din opfindelse eller frembringelse bliver vurderet i forhold til blandt andet nyhed og opfindelseshøjde. Den rigtige håndtering af forløbet kan være vigtig i forhold til din mulighed for at opnå patent.

Nyheds­under­søgelse

En nyhedsundersøgelse giver dig svar på, om der allerede findes opfindelser eller produkter, der ligner din idé, og den giver dig mulighed for at vurdere, om det er økonomisk hensigtsmæssigt at arbejde videre og søge patent.

Freedom to operate

En freedom to operate undersøgelse giver et solidt overblik over, hvad der er patenteret inden for en specifik teknologi og geografisk område. Undersøgelsen sikrer dig og din virksomhed et vigtigt element i forståelsen af, hvad der allerede er patenteret, så du undgår at komme i konflikt med andres rettigheder.

Patent­over­vågning

Med patentovervågning holder du både øje med egne rettigheder og dine konkurrenters tiltag set i forhold til et bestemt produkt eller en produktgruppe. Du kan også overvåge en specifik teknik og konstant være på forkant med udviklingen i dit marked.

Konflikt­løsning

Forhandling og konfliktløsning er oftest vejen til den bedste løsning, når du oplever, at din virksomheds rettigheder krænkes, eller hvis du i din virksomhed bliver mødt med påstande om krænkelser.

Intelligent brug af IPR – Intellectual Property Rights – beskytter din forretning og giver dig og din virksomhed handlefrihed, et forspring til konkurrenterne og en stærkere markedsposition.

En velgennemtænkt, solid og intelligent patentstrategi er et vigtigt redskab til at opnå og fastholde økonomisk succes i et internationalt og konkurrencepræget marked.

En nyhedsundersøgelse giver dig svar på, om der allerede findes opfindelser eller produkter, der ligner din idé, og den giver dig mulighed for at vurdere, om det er økonomisk hensigtsmæssigt at arbejde videre og søge patent.

Med patentovervågning holder du både øje med egne rettigheder og dine konkurrenters tiltag set i forhold til et bestemt produkt eller en produktgruppe. Du kan også overvåge en specifik teknik og konstant være på forkant med udviklingen i dit marked.

Med et patent beskytter du din idé, opfindelse eller nyskabelse. Du forhindrer andre i at udnytte din gode idé, får et solidt fundament til at søge investorer og forøger værdien af dine aktiver i din virksomhed.

Efter indlevering af din patentansøgning er der et forløb hos myndigheden, hvor din opfindelse eller frembringelse bliver vurderet i forhold til blandt andet nyhed og opfindelseshøjde. Den rigtige håndtering af forløbet kan være vigtig i forhold til din mulighed for at opnå patent.

En freedom to operate undersøgelse giver et solidt overblik over, hvad der er patenteret inden for en specifik teknologi og geografisk område. Undersøgelsen sikrer dig og din virksomhed et vigtigt element i forståelsen af, hvad der allerede er patenteret, så du undgår at komme i konflikt med andres rettigheder.

Forhandling og konfliktløsning er oftest vejen til den bedste løsning, når du oplever, at din virksomheds rettigheder krænkes, eller hvis du i din virksomhed bliver mødt med påstande om krænkelser.

Kontakt os

Bliv ringet op

Denne hjemmeside anvender cookies. Du accepterer dette ved at klikke OK eller gå videre.